FOD BOSA DG DT - Open Data

BeST: adressen met hun geografische coördinaten

BeSt Address bezorgt u de adresinformatie die op dit ogenblik beschikbaar is in de referentiedatabanken van de Gewesten.
Voor sommige processen volstaat de adresinformatie nog niet om te kunnen omschakelen naar een exclusief gebruik van de BeSt-adressenbron. Daarom werken we samen om deze hiaten in de gegevens binnen het jaar weg te werken.
In deze tussenperiode is het aan de gebruiker om te evalueren of de gegevens al voldoende bruikbaar zijn voor toepassing in de eigen processen. Mocht u fouten vaststellen, sommige adressen niet terugvinden of andere vragen hebben met betrekking tot de adresgegevens, dan kan u dit melden via de betrokken regionale partner (Brussel, Vlaanderen, Wallonië).

Deze bestanden bevatten de meest recente versies van:

Bronnen

Licenties

Download

Tools (andere formaten en filtering)

De BeST-gegevens zijn eveneens beschikbaar op OpenAddresses, zodat ze onder andere gebruikt kunnen worden door Pelias.

NGI producten

Op basis van de XML-bestanden heeft het Nationaal Geografisch Instituut volgende producten ontwikkeld:

Documentatie en linken